Kategorien

PrestaShop

Newsletter

Způsob a cena doručení zboží

Zboží je zasíláno na dobírku poštovní službou České pošty.

Kupující bere na vědomí, že dopravné je účtováno v návaznosti na cenu služby ( aktuálního balíku ) dle ceníku České pošty a je připočítáváno k ceně zboží.

Balné účtováno není.

Zboží bude doručeno/dopraveno kupujícímu v souladu s obchodními podmínkami České pošty.

 

Doba dodání zboží

Objednané zboží, které je u prodávajícího skladem a které žádá kupující zaslat, podá prodávající České poště k přepravě do 2 pracovních dní od zaslání potvrzení objednávky mailem kupujícímu na jakoukoliv adresu na území ČR.

Zboží, které skladem není, podá prodávající k přepravě obvykle do 10-ti pracovních dní, či podle dostupnosti zboží u svého dodavatele.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží v termínech, jak shora uvedeno, má právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího a domluví s ním aktuální způsob realizace jeho objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí od přepravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky způsobené při přepravě a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem. Na jiné, či pozdější reklamace způsobené vinou přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.